Nástroje pro CNC stroje

IMT Brno 2010
IMT Brno 2012
IMT Brno 2014
Metalloobrabotka Moskva 2013